The Isle of Anglesey Council has launched a consultation on establishing a new Anglesey’s Area of Outstanding Natural Beauty (AONB) and its new Destination Management Plan (DMP).

This new plan shares information about the strengths in the region, areas of challenge or barriers to overcome and priority project opportunities for the future. With rapid changes in the visitor economy it is vital we balance the needs of residents, communities and visitors. But also be mindful of the special qualities on Anglesey and the reason people visit in the first place.

Your input will contribute to the wider strategies for the region, which will identify key activity going forward as a means to improving the visitor experience and maximising the local visitor economy. But also ensure that our environments are safeguarded for future generations whilst achieving our aim of being carbon neutral.

Find out more and please share your opinion through the consultation: 

AONB

https://www.anglesey.gov.wales/en/Get-involved/Consultations/Current-consultations/AONB-Management-Plan-AONB-2023-to-2028-Stakeholder-consultation.aspx

DMP

https://www.anglesey.gov.wales/en/Get-involved/Consultations/Current-consultations/destination-management-plan-DMP-2023-to-2028-stakeholder-consultation.aspx

The consultation closes 9 June 2023.

———————————————-

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi lansio ymgynghoriad ar sefydlu cynllun Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys Môn (AHNE) a’i Gynllun Rheoli Cyrchfan newydd (CRC).

Mae’r cynllun newydd hwn yn rhannu gwybodaeth am gryfderau’r rhanbarth, ardaloedd sy’n profi heriau neu rwystrau i’w goresgyn a chyfleoedd prosiect sy’n cymryd blaenoriaeth ar gyfer y dyfodol. Mae’r economi ymwelwyr yn newid yn barhaus, felly mae’n hollbwysig ein bod yn cydbwyso anghenion preswylwyr, cymunedau ac ymwelwyr, yn ogystal â bod yn ystyriol o rinweddau arbennig ar Ynys Môn, sef y rheswm fod pobl yn dod i ymweld yn y lle cyntaf.

Bydd eich mewnbwn yn cyfrannu at y strategaethau ehangach ar gyfer y rhanbarth, fydd yn adnabod y gweithgarwch hanfodol ar gyfer gwella profiad ymwelwyr a’r economi ymwelwyr leol wrth symud ymlaen. Bydd hefyd yn sicrhau bod ein hamgylcheddau’n cael eu diogelu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn ogystal â chyflawni ein nod o ddod yn garbon niwtral.

Cewch wybod mwy a rhannu eich barn gyda ni drwy’r ymgynghoriad ar:

AHNE

https://www.ynysmon.llyw.cymru/cy/Cymryd-rhan/Ymgynghoriadau/Ymgynghoriadau-cyfredol/Cynllun-Rheoli-AHNE-2023-i-2028-Ymgynghoriad-a-rhanddeiliaid.aspx

CRC

https://www.ynysmon.llyw.cymru/cy/Cymryd-rhan/Ymgynghoriadau/Ymgynghoriadau-cyfredol/cynllun-rheoli-cyrchfan-2023-i-2028-ymgynghoriad-%C3%A2-rhanddeiliaid.aspx

Daw yr ymgynghoriad i ben ar  Mehefin 9 2023.

About Eirlys Jones

Eirlys is the Commercial Director at North Wales Tourism and can be contacted at eirlys.jones@gonorthwales.org.uk or connect with her on LinkedIn you can also follow her on Twitter @EirlysJones5