Menter Iaith Conwy are collecting information about attitudes towards the Welsh Language so that they can explore new ways of enhancing the visitor experience in Conwy County Borough. Your opinion will help them to do this. Conwy County Borough Council has commissioned Arwel Jones Associates and Menter Iaith Conwy to carry out this work, which is funded by the UK Government under the Community Renewal Fund together with Conwy County Borough Council.

Please could you take a few moments to respond to the short survey, which should take between five and ten minutes to complete.

English Survey:

https://wh1.snapsurveys.com/SURVEY_PREVIEW.asp?k=165107555169

——————————

Mae Menter Iaith Conwy yn casglu gwybodaeth am eich barn tuag at yr iaith Gymraeg fel y gallent archwilio ffyrdd newydd o wella’r profiad ymwelwyr ym Mwrdeistref Sirol Conwy. Bydd eich barn chi yn eu helpu i wneud hyn. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi comisiynu Arwel Jones Ac Ati a Menter Iaith Conwy i wneud y gwaith hwn, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU fel rhan o’r Gronfa Adfywio Cymunedau ynghyd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Gofynnwn ichi dreulio ychydig o funudau’n ateb yr holiadur byr; dylai gymryd rhwng pump a deg munud i’w wneud.

Arolwg Cymraeg:

https://wh1.snapsurveys.com/SURVEY_PREVIEW.asp?k=165157469666

About Eirlys Jones

Eirlys is the Commercial Director at North Wales Tourism and can be contacted at eirlys.jones@gonorthwales.org.uk or connect with her on LinkedIn you can also follow her on Twitter @EirlysJones5