The Regional Skills Partnership is delighted to invite you to an event especially for North Wales employers.

  • Date: 26th of April, 09:00 – 13:00
  • Location: Venue Cymru, Llandudno

Guest speakers and workshops will focus on finding, developing, and retaining talent within the workforce.

We’re delighted that Craig Weeks, Director of Operations at JCB North Wales will join us as our keynote speaker.

With a choice of insightful breakout session, this is also an opportunity to learn how to navigate your business or organisation through today’s employment challenges.

To register for the event or find out more, please visit eventbrite: https://tinyurl.com/37rw2hnh

—————————–

Taclo heriau gweithlu a sgiliau yng Ngogledd Cymru

Mae’n bleser gan y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol eich gwahodd i digwyddiad arbennig ar gyfer cyflogwyr yng Ngogledd Cymru.

  • Dyddiad: 26ain o Ebrill, 09:00 – 13:00
  • Lleoliad: Venue Cymru, Llandudno

Bydd siaradwyr a gweithdai yn canolbwyntio ar ddarganfod, datblygu a chadw gweithlu.

Rydym yn falch o allu cyhoeddi mai Craig Weeks, Rheolwr Gweithredu JCB Gogledd Cymru fydd ein prif siaradwr gwadd eleni.

Gyda dewis o weithdai difyr hefyd, dyma’ch cyfle i ddysgu sut i lywio eich busnes neu’ch sefydliad drwy heriau o gyflogi yn hinsawdd economaidd heddiw.

I gofrestru ar gyfer y digwyddiad neu i ddarganfod mwy, ewch i eventbrite: https://tinyurl.com/37rw2hnh

About Eirlys Jones

Eirlys is the Commercial Director at North Wales Tourism and can be contacted at eirlys.jones@gonorthwales.org.uk or connect with her on LinkedIn you can also follow her on Twitter @EirlysJones5