Business Conference – Free & Online May 20th

Inspiration, information & advice for businesses on their journey to Net Zero. Themes include Tourism & Hospitality, Energy & Transport, Manufacturing, Food & Retail, Buildings & Construction. MC’d by Broadcaster and Journalist Jamie Owen event includes free “Business Support & Finance for Net Zero” guide for attendees. Click here to register today.

Sero Net 2021 – Gogledd Cymru, Mersi a’r Ddyfrdwy

Cynhadledd Fusnes am Ddim ac Ar-lein – Mai 20fed

Ysbrydoliaeth, gwybodaeth a chyngor i fusnesau ar eu taith i Sero-net. Rhoddir sylw i Ynni a Thrafnidiaeth, Twristiaeth a Lletygarwch, Gweithgynhyrchu, Bwyd a Manwerthu, Adeiladau ac Adeiladu. Cyflwynir y digwyddiad gan y darlledwr a’r newyddiadurwr Jamie Owen a bydd mynychwyr yn derbyn canllaw am ddim “Cymorth Busnes a Chyllid ar gyfer Sero Net”.

https://www.eventbrite.co.uk/e/net-zero-2021-north-wales-mersey-dee-tickets-133217875251

About Eirlys Jones

Eirlys is the Commercial Director at North Wales Tourism and can be contacted at eirlys.jones@gonorthwales.org.uk or connect with her on LinkedIn you can also follow her on Twitter @EirlysJones5