Bangor University will run their new Tourism Management course for the first time this September. Looking to train students in sustainable tourism, managing tourism destinations and the impact of tourism on host communities the course makes use of live case studies from north Wales and beyond. For more information on the course visit:

https://www.bangor.ac.uk/courses/undergraduate/n832-tourism-management-bsc-hons

Cwrs Rheoli Twristiaeth Newydd ym Mhrifysgol Bangor

Bydd Prifysgol Bangor yn cynnal eu cwrs Rheoli Twristiaeth newydd am y tro cyntaf ym mis Medi. Mae’r cwrs yn ceisio hyfforddi myfyrwyr mewn twristiaeth gynaliadwy, rheoli cyrchfannau twristiaeth ac yr effaith mae twristiaeth yn ei gael ar gymunedau gan ddefnyddio astudiaethau achos byw o ogledd Cymru a thu hwnt. I gael rhagor o wybodaeth am y cwrs ewch i:

https://www.bangor.ac.uk/cy/courses/undergraduate/n832-rheoli-twristiaeth-bsc-anrh

About Eirlys Jones

Eirlys is the Commercial Director at North Wales Tourism and can be contacted at eirlys.jones@gonorthwales.org.uk or connect with her on LinkedIn you can also follow her on Twitter @EirlysJones5