North Wales Tourism in partnership with Cywain, Menter a Busnes is pleased to announce the dates and venues for the spring trade seminars and Meet The Producer events.
 
A fantastic opportunity for Tourism & Hospitality delegates to see, meet and taste the fantastic Welsh products that’s available in North Wales.

Joining Produce & Tourism together

· Topics Include:

· Talk & Taste – Q& A session
· Food & Drink Visitor Experiences
· New Food Tourism Toolkit
· Distribution leader
· Go North Wales Update

· Network with like-minded people to find out what is really happening in the  tourism and business community
· Gather information from trade stands, suppliers to the industry with special focus this year on Welsh food suppliers
· Provide feedback — how can we help in the future? Here is your opportunity to let us know

To Book
· Royal Victoria Hotel, Llanberis—Tuesday 28th March 2023
· Llangollen Pavilion, Llangollen—Wednesday 29th March 2023
Mae Twristiaeth Gogledd Cymru mewn partneriaeth â Cywain, Menter a Busnes yn falch o gyhoeddi y dyddiadau a’r lleoliadau ar gyfer y seminarau masnach y Gwanwyn a’r digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr.

Cyfle gwych ar gyfer cynadleddwyr Twristiaeth a Lletygarwch i weld, cyfarfod a blasu’r cynnyrch gwych Cymraeg sydd ar gael yng Ngogledd Cymru.

Ymuno Cynnyrch a Thwristiaeth gyda’i gilydd

 
· Themau yn cynnwys:

· Sgwrs a Blas – sesiwn holi ac ateb
· Profiadau Ymwelwyr Bwyd a Diod
· Pecyn Cymorth Twristiaeth Bwyd Newydd
· Arweinydd dosbarthu
· Diweddariad Go Gogledd Cymru

Rhwydweithio gyda phobl o’r un meddylfryd a chael gwybod beth sy’n digwydd mewn gwirionedd yn y gymuned twristiaeth a busnes
· Casglu gwybodaeth gan stondinau masnach, gyflenwyr i’r diwydiant gyda ffocws arbennig eleni ar gyflenwyr bwyd Cymreig
· Rhoi adborth – sut allwn ni helpu yn y dyfodol? Dyma eich cyfle chi i adael i ni wybod
 
I Archebu eich lle:
· Gwesty Royal Victoria Llanberis—Dydd Mawrth, 28ain Mawrth 2023
· Pafiliwn Llangollen, Llangollen—Dydd Mercher, 29ain Mawrth 2023

About Eirlys Jones

Eirlys is the Commercial Director at North Wales Tourism and can be contacted at eirlys.jones@gonorthwales.org.uk or connect with her on LinkedIn you can also follow her on Twitter @EirlysJones5