Green Digital Academy / Academi Ddigidol Werdd

Calling North Wales businesses – funding and support available. Want to become a greener business? Not sure where to start? The Green Digital Academy from Busnes@LlandrilloMenai supports businesses to achieve net-zero targets – and it’s fully funded! Open to micro, small and medium sized businesses in all sectors. Sign-up today: https://www.gllm.ac.uk/busnes/projects/green-digital-academy #LevellingUp #FundedbyUKGovernment ———————————- Galw ar fusnesau’r gogledd – arian a chefnogaeth ar gael. Ydych chi eisiau bod yn gwmni fwy gwyrdd? Ond ddim yn siŵr sut? Mae Academi Ddigidol Werdd gan Busnes@LlandrilloMenai yn cefnogi busnesau gogledd Cymru i gyrraedd eu targedau sero-net, am ddim! Ar gael i fusnesau micro, bach a chanolig mewn unrhyw sector. Cofrestrwch heddiw: https://www.gllm.ac.uk/…/projects/green-digital-academy #LevellingUp #FundedbyUKGovernment