Businesses in the hospitality sector and food and drink producers based in Gwynedd have the opportunity to participate in a new scheme by Gwynedd Council to improve their Digital Platform. The project will work with Superfast Business Wales to identify the digital needs of a business, and then offer training and mentoring support to improve the business’ digital skills. The council also wishes to promote collaboration between businesses in the local community in order to encourage the use of local produce, and to promote the rich culture and heritage of the area to attract new customers.

For more information e-mail PlatfformDigidol@gwynedd.llyw.cymru

Website: Improving your Digital Platform (llyw.cymru)

________________________________________________

Mae cyfle i fusnesau yn y sector lletygarwch a chynhyrchwyr bwyd a diod Gwynedd gymryd rhan mewn cynllun newydd gan Cyngor Gwynedd i wella eu Platfform Digidol.  Byddwn yn cydweithio gyda Cyflymu Cymru i Fusnesau er mwyn adnabod anghenion digidol busnes, ac yna’n cynnig cefnogaeth mentora a hyfforddiant i uwchraddio sgiliau digidol y busnes.  Rydym hefyd yn awyddus i hybu cydweithio rhwng busnesau yn y gymuned leol er mwyn annog defnyddio cynnyrch lleol, a’r iaith a diwylliant cyfoethog yr ardal i ddenu cwsmeriaid newydd.

Am fwy o wybodaeth e-bostiwch PlatfformDigidol@gwynedd.llyw.cymru

Gwefan: Cynllun gwella platfform digidol (llyw.cymru)

About Eirlys Jones

Eirlys is the Commercial Director at North Wales Tourism and can be contacted at eirlys.jones@gonorthwales.org.uk or connect with her on LinkedIn you can also follow her on Twitter @EirlysJones5