With experience of working across independent as well as international hotel and hospitality brands, Melanie can deliver bespoke support and training packages; built around the needs of your business.

We work in partnership with the hospitality sector to improve skills, efficiency, and productivity to increase innovation and ultimately your bottom line.

We appreciate the challenges within the hospitality industry, and we are here to help you make the most from every guest who visits your business. The entire workforce should mirror a business’s hospitality culture, which is why everyone needs to be trained and be able to consistently deliver your service standards and reflect your approach to the guest experience.

For more information about Melanie Cash and what she specialises in, visit her website – https://www.melaniecash.co.uk/

To make contact, email Melanie at melanie@melaniecash.co.uk or call her on 01766 522751

Hyfforddiant ac Ymgynghoriaeth Melanie Cash

Gyda phrofiad o weithio ar draws brandiau gwestai a lletygarwch annibynnol yn ogystal â rhai rhyngwladol, gall Melanie gyflwyno pecynnau cymorth a hyfforddiant pwrpasol; wedi’u hadeiladu o amgylch anghenion eich busnes.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â’r sector lletygarwch i wella sgiliau, effeithlonrwydd a chynhyrchiant i gynyddu arloesedd ac, yn y pen draw, eich llinell waelod.

Rydym yn gwerthfawrogi’r heriau o fewn y diwydiant lletygarwch, ac rydym yma i’ch helpu i wneud y mwyaf o bob gwestai sy’n ymweld â’ch busnes. Dylai’r gweithlu cyfan adlewyrchu diwylliant lletygarwch busnes a dyna pam mae angen i bawb gael eu hyfforddi a gallu cyflawni eich safonau gwasanaeth yn gyson, yn ogystal ag adlewyrchu eich agwedd at brofiad y gwestai.

I gael rhagor o wybodaeth am Melanie Cash a’r hyn y mae’n arbenigo ynddo, ewch i’w gwefan – https://www.melaniecash.co.uk/

I gysylltu, e-bostiwch Melanie ar melanie@melaniecash.co.uk neu ffoniwch hi ar 01766 522751

About Eirlys Jones

Eirlys is the Commercial Director at North Wales Tourism and can be contacted at eirlys.jones@gonorthwales.org.uk or connect with her on LinkedIn you can also follow her on Twitter @EirlysJones5