The National Lottery Days Out Campaign is back for summer 2023

Visit Wales is working closely with VisitBritain, who are delighted to announce a new National Lottery Days Out campaign 2023, launching this Summer.  The new campaign that launches on 3 July 2023 will allow National Lottery ticket holders to receive a £25 voucher to spend on any participating experience available on the VisitBritain Shop. The campaign is fully sponsored by the National Lottery Days Out initiative with particular emphasis on visits taking place during Autumn half term up to January 2024.

If you are a business already connected to TXGB please ensure you have selected VisitBritain shop as a distributor, have live availability from 3 July for at least 6 months and have availability to book throughout the week. There may still be time to join the campaign later on if you are not currently connected to VisitBritain Shop/TXGB and wish to take part, please find further details here:  National Lottery Days Out Campaign – summer 2023 | Business Wales (gov.wales)

______________________________________

Ymgyrch Dyddiau Allan y Loteri Genedlaethol yn dychwelyd ar gyfer haf 2023

Mae Croeso Cymru yn gweithio’n agos gyda VisitBritain, sydd yn falch iawn o gyhoeddi ymgyrch newydd Dyddiau Allan y Loteri Genedlaethol ar gyfer 2023, sydd yn lansio’r haf hwn. Bydd yr ymgyrch newydd sydd yn lansio ar 3 Gorffennaf yn caniatáu deiliaid tocynnau’r Loteri Genedlaethol i gael taleb gwerth £25 i’w gwario ar unrhyw brofiad sydd ar gael o Siop VisitBritain. Mae’r ymgyrch yn cael ei noddi’n llawn gan fenter Dyddiau Allan y Loteri Genedlaethol gyda phwyslais arbennig ar ymweliadau sy’n digwydd yn ystod hanner tymor yr Hydref a hyd at fis Ionawr 2024.

Os ydych yn fusnes sydd eisoes wedi cysylltu â TXGB, sicrhewch eich bod wedi dewis siop VisitBritain fel dosbarthwr, bod gennych chi argaeledd byw o 3 Gorffennaf am 6 mis o leiaf, a bod argaeledd i archebu drwy gydol yr wythnos. Mae’n bosibl bod amser ar ôl i ymuno â’r ymgyrch yn ddiweddarach os nad ydych wedi cysylltu â Siop VisitBritain/TXGB ar hyn o bryd, a’ch bod yn dymuno cymryd rhan, mae rhagor o fanylion yma.

About Eirlys Jones

Eirlys is the Commercial Director at North Wales Tourism and can be contacted at eirlys.jones@gonorthwales.org.uk or connect with her on LinkedIn you can also follow her on Twitter @EirlysJones5