Protect Your Business! Expert Session – Thursday 7th March

Crime can seriously impact businesses – A FREE expert session covering Property Theft, Cyber Crime, handling Anti-Social Behaviour, Shoplifting and more. Practical advice and guidance from North Wales Police Specialist Officers in a session designed exclusively to support North Wales businesses.

Session introduction from Chief Constable Amanda Blakeman. Event delivered by the North Wales Business Council and North Wales Police & Community Trust (PACT) in partnership with North Wales Police, North Wales Tourism, the West Cheshire & North Wales Chamber of Commerce and FSB.

Date: Thursday 7th March 2024, 10.30am Networking/Coffee/mini-Expo with session proper 11am to 1pm

Venue: Scala Cinema, 45-47 High Street, Prestatyn LL19 9AH

Book TodayClick Here

___________________________________________________

Diogelu Eich Busnes! Sesiwn Arbenigwr – Dydd Iau 7fed Mawrth

Gall Troseddu ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol gael effaith ddifrifol ar fusnesau – Sesiwn arbenigol AM DDIM ar dwyn Eiddo, Seiberdroseddu, ymdrin ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Dwyn o Siopau a mwy. Cyngor ac arweiniad ymarferol gan Swyddogion Arbenigol Heddlu Gogledd Cymru mewn sesiwn a gynlluniwyd yn arbennig i gefnogi busnesau Gogledd Cymru.

Bydd y sesiwn yn agor gyda chyflwyniad gan y Prif Gwnstabl Amanda Blakeman. Cynhelir y digwyddiad gan Gyngor Busnes Gogledd Cymru ac Ymddiriedolaeth Cymunedau a Heddlu Gogledd Cymru (PACT) mewn partneriaeth â Heddlu Gogledd Cymru, Siambr Fasnach Gogledd Cymru a Gorllewin Swydd Gaer, Twristiaeth Gogledd Cymru a’r Ffederasiwn Busnesau Bach.

Dyddiad: Dydd Iau 7 Mawrth 2024, 10.30am Rhwydweithio/coffi ac arddangosfa fach hefo’r sesiwn iawn yn digwydd rhwng 11am ac 1pm.

Lleoliad: Sinema Scala, 45-47 Stryd Fawr, Prestatyn LL19 9AH

Archebwch eich lle heddiw: https://forms.office.com/r/QSdnXz1Xuu

About Eirlys Jones

Eirlys is the Commercial Director at North Wales Tourism and can be contacted at eirlys.jones@gonorthwales.org.uk or connect with her on LinkedIn you can also follow her on Twitter @EirlysJones5